با استفاده از چارچوب الکتروستاتیک، سقفی بسیار خوش استفاده است. این سقف روی یک سیستم استوار و محکم سوار است. در جاهایی مثل باغچه های زمستانی وقتی که همزمان با بالکن های شیشه ای تاشو استفاده شود محصول تمامیت پیدا کرده و یکپارچه می شود. با ظاهر زیبا و شفاف اش، باغجه ی زمستانی را همچون یک باغچه ای طبیعی نشان می دهد.

Image result for cam cati

با توجه به تکنولوژی امروزه این سقف ها بسیار سریع تولید می شود و در زمان کوتاهی نیز نصب می گردند. این سقف ها روی چارچوب های فولادی و آلومینیومی قابل نصب است و بدین شکل سقفی مستحکم می باشد.

شیشه های ویژه ای همچون شیشه های دو جداره و گرم در برابر سرما و گرمای بیرونی عایق است. با توجه به اینکه می تواند ثابت و یا متحرک باشد، سلیقه ی مصرف کننده را مرتفع می کند.