امروزه استفاده از سقف های شفاف جهت پوشاندن فضاها بسیار پر استفاده و رایج است. سیستم های شفاف که با توجه به وضعیت آب و هوایی می تواند باز و یا بسته شود، فضایی راحت و پر استفاده برای شما و کسانی که دوستاشان دارید ایجاد می کند. می توانید بارش باران و برف را به نظاره بنشینید.

Image result for cam cati

به علن خاصیت شفاف شیشه، برای روشنایی مجبور به انجام هزینه ی اضافه نیستید. با توجه به عایق گرما بودن این سیستم ها، در بالکن ها، تراس ها، و باغچه ی زمستانی خود می توانید چای و قهوه ی خود را بنوشید.

از نظر هزینه این سقف از سقف های دیگر گران تر نیست اما  در عین حال ظاهری شیک و مدرن دارد.