Attachment: شیشه تجاری دوچرخ،پروزه ی صفادشت،کرج

Attachment: شیشه تجاری دوچرخ،پروزه ی صفادشت،کرج

جام تراس شیشه تجاری دوچرخ،پروزه ی صفادشت،کرج

این نوع شیشه ها از چند لایه تشکیل شده اند و بر پایه محاسبات مهندسی طراحی و تولید می شوند.
بسته به نیاز کاربر شیشه ها در اشکال و ابعاد متنوع تولید می شوند و کاربرد آن ها در اماکنی که از نظر امنیتی و حفاظتی در برابر انفجار، اغتشاش ، زلزله، سرقت مسلحانه و … حائز اهمیت بسیار هستند.