Attachment: شیشه تجاری تک چرخ

Attachment: شیشه تجاری تک چرخ

جام تراس شیشه تجاری تک چرخ

شیشه تجاری در مدل و انواع مختلف موجود می باشد.شیشه تجاری نیز امروزه در مکان های مختلف مورد کاربرد قرار می گیرد بویژه برای آپارتمان های تجاری و نیز واحدها و سازمان های اداری مورد استفاده قرار می گیرد. در مکان های عمومی و یا محیط هایی که امکان ورود افراد مختلف وجود دارد و حیطه شخصی افراد نمی باشد نصب شیشه تجاری بسیار دیده می شود و نوعی اعتبار تجاری به محیط خواهد داد.