Attachment: شیشه تجاری

Attachment: شیشه تجاری

جام تراس شیشه تجاری

شیشه تجاری راه حلی کارآمد و زیبا برای جدا کردن محیط های داخلی از خارجی، و یا جدا کردن محیط‌های داخلی از هم می باشد. شیشه تجاری، همچنین به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای بهینه کردن مصرف انرژی، تعریف می گردد. شیشه تجاری نیز امروزه در مکان های مختلف مورد کاربرد قرار می گیرد بویژه برای آپارتمان های تجاری و نیز واحدها و سازمان های اداری مورد استفاده قرار می گیرد. در مکان های عمومی و یا محیط هایی که امکان ورود افراد مختلف وجود دارد و حیطه شخصی افراد نمی باشد نصب شیشه تجاری بسیار دیده می شود و نوعی اعتبار تجاری به محیط خواهد داد.