Attachment: سقف شیشه ای

Attachment: سقف شیشه ای

جام تراس سقف شیشه ای

نمای شیشه ای ساختمان امروزه از هر زمان دیگری محبوبیت دارد.سقف شیشه ای سهم قابل توجهی در کاهش انرژی مصرفی ساختمانها دارد. معمارها از این مزیت سود میبرند و معمولا از سقف شیشه ای به عنوان عاملی در طراحی نمای خارجی ساختمان استفاده میکنند.تنوع زیاد و امکانات زیاد از مواد با عملکرد بالا الهام بخش طراحان نمای خارجی است .