Attachment: سقف شیشه ای

Attachment: سقف شیشه ای

جام تراس سقف شیشه ای

ساختمان هایی که در آن سقف شیشه ای و شیشه سکوریت کارامد به کار گرفته می شود این قابلیت را دارد که در فصل گرم سال که تابش نور خورشید به فضای داخلی ساختمان بیشتر است و استفاده از سیستم سرمایشی بیشتر می شود به صورت اتوماتیک و تعریف شده تیره می شود و در روزهای سرد زمستان مجددا به حالت سابق برمی گردد و براق می شود. این تکنولوژی اثر چشمگیری روی استفاده از انرژی دارد.