Attachment: بالکن شیشه ای

Attachment: بالکن شیشه ای

جام تراس بالکن شیشه ای

سیستم های بالکن شیشه ای ، فضای تراس را امن و زیبا ساخته و تراس ها را از حالت انباری بودن خارج کرده و امکان استفاده از فضای بهینه تراس را در چهار فصل سال امکان پذیر می سازد.
بدون شک امکان استفاده از هوای آزاد در یک روز بهاری و امکان تماشای بارش برف در مکانی گرم آرامش را برای ساکنین خانه فراهم می آورد.