Attachment: بالکن شیشه ای ایده ای خلاقانه برای زندگی نوین

Attachment: بالکن شیشه ای ایده ای خلاقانه برای زندگی نوین

جام تراس بالکن شیشه ای ایده ای خلاقانه برای زندگی نوین

با توجه به پیشرفت روز افزون زندگی شهری، بالکن شیشه ای مدرن ترین گزینه برای مکانیزه کردن ساختمان و استفاده بهینه از تمامی فضاها محسوب می گردد.
سیستم بالکن شیشه ای بیشتر به عنوان پوشش بالکن ها بوده و با توجه به بازو بسته شدن شیشه ها بصورت آکاردئونی می توان از فضاهای بلاستفاده بالکن ها استفاده بهینه نمود.