سیستم های سقف شفاف سیستم هایی هستند که روی چارچوب آلومینیوم و یا فولاد ساخته می شوند. شیشه های استفاده شده در این سیستم ها، تقریباً مساوی با عمر سازه می باشد، به این معنی که مقاوم و با دوام است و سال های زیادی قابل استفاده است.

جام تراس چه سیستم هایی در سقف های شفاف استفاده می شود؟

با استفاده از سیستم های سقف شفاف، زندگی در زیر آن به شکل عادی در جریان است و در طول روز از نور خورشید به شکل کامل می شود استفاده کرد.  در سقف های شفاف از شیشه های حرارت دیده و لمینیت شده استفاده می شود که به گرما و سرما عایق است.

جام تراس چه سیستم هایی در سقف های شفاف استفاده می شود؟

برای دریافت پاسخ سوالات خود و همچنین توضیحات تکمیلی با ما در تماس باشید.