Attachment: پارتیشن شیشه ای

Attachment: پارتیشن شیشه ای

جام تراس پارتیشن شیشه ای

از پارتیشن شیشه ای به منظور استفاده کارآمد از فضای اداری توانایی تغییر محیط اداری شما به صورت کاملا موثر و با حداقل هزینه و اختلال در محیط میتوان استفاده کرد.