سوالات متداول

 1. ۱
  آیا به هزینه اعلام شده جهت اجرای شیشه بالکن ،هزینه دیگری در هنگام تحویل کار اضافه می گردد؟
  جواب: خیر ،هزینه اعلام شده شامل حمل و نقل ،تولید ،نصب و تحویل می باشد و هیچگونه هزینه اضافه دریافت نمی گردد.
 2. ۲
  آیا شیشه به کار رفته در سیستم بالکنی جام تراس برای سقف نیز کاربرد دارد؟
  جواب: خیر ،با توجه به تکنولوژی این سیستم ،شیشه بالکن جام تراس فقط قابلیت نصب و اجرا بصورت عمودی را دارد و نمی توان از آن به عنوان سقف استفاده نمود.
 3. ۳
  آیا از این سیستم میتوان جهت کابین دوش استفاده نمود؟
  جواب : خیر ، به علت بالا بودن رطوبت در حمام و نیز اجرای ریل در کف ، امکان اجرا وجود ندارد.
 4. ۴
  نحوه محاسبه هزینه شیشه بالکن در ارتفاع های کم به چه طریق است ؟
  جواب : در محاسبه مساحت مکان نصب و متعاقبا محاسبه هزینه ، ارتفاع زیر۵/۱ متر ، ۵/۱ محاسبه می شود . L= 3/00 meters , H=1/23 meters مثال : S=3/00 * 1/5 = 4/5 meters
 5. ۵
  آیا امکان ثابت کردن یک یا چند پنل و ایجاد سوراخ جهت هواکش و یا دودکش بر روی شیشه وجود دارد ؟
  جواب :بله ، ولی هنگام اندازه گیری و عقد قرارداد حتما باید اعلام شود .