Attachment: سقف پارچه ای

Attachment: سقف پارچه ای

جام تراس سقف پارچه ای

راه حلی عالی برای سایه انداختن روی پنجره ها آن هم در هر طبقه ی دلخواه. سقف عمودی را میتوان در هر شرایطی نصب کرد و از هر میزان سایه دلخواهی استفاده برد.
سقف های عمودی راه حلی بسیار مقاوم و مقرون به صرفه برای ایجاد سایه ی دلخواه شما هستند. این سقف ها جایگزین بسیار مناسبی برای سایبانهای قدیمی هستند.