Attachment: سقف پارکینگ

Attachment: سقف پارکینگ

جام تراس سقف پارکینگ

سقف های ماشین به منظور مقاومت در برابر باران های سیل آسا و طوفانهای قوی با سقف پلی کربنات با کیفیت ساخته میشوند.
با اینکه یک سقف ماشین به نسبت یک گاراژ تجاری از سطح حفاظت کمتری برخوردار است، بیشتر به دلیل فراهم کردن تهویه ی مناسب تر ساخته میشود.بدون دیوار( بجز دیوار ساختمانی که به آن تکیه داده است) مانعی در برابر هوای تازه وجود نخواهد داشت در حالی که حفاظت مناسبی در مقابل آفتاب و باران وجود دارد.