Attachment: سقف پارچه ای

Attachment: سقف پارچه ای

جام تراس سقف پارچه ای

امکان نصب سنسور هوشمند باران، برف و یا آفتاب بر روی سقف های پارچه ای وجود دارد، بدین صورت که با تنظیم سنسور،دیگرنیازی به دستور کاربر نمی باشد و در صورت شروع برف و باران بصورت کاملا اتوماتیک بسته می شود.شایان ذکر است که تلفیق این سقف ها با شیشه های متحرک دور تادور استفاده از محیط را بهینه می سازد.