Attachment: هتل-ترنج-کیش-شیشه های-بازشو

Attachment: هتل-ترنج-کیش-شیشه های-بازشو

جام تراس هتل-ترنج-کیش-شیشه های-بازشو

بسیاری از اماکن تجاری ، اداری و مسکونی وجود دارند که از شیشه های بازشو در اندازه های مختلف استفاده می کنند و شیشه جزو لاینفک سازه ساختمان ها شده است.
شیشه ها در ضخامت های مختلف تولید می شوند و بسته به نوع کاربرد با ضخامت مد نظر مورد استفاده قرار می گیرند.