Attachment: سقف شیشه ای

Attachment: سقف شیشه ای

سقف شیشه ای ثابت و متحرک

نمای شیشه ای ساختمان امروزه از هر زمان دیگری محبوبیت دارد.سقف شیشه ای سهم قابل توجهی در کاهش انرژی مصرفی ساختمانها دارد. معمارها از این مزیت سود میبرند و معمولا از سقف شیشه ای به عنوان عاملی در طراحی نمای خارجی ساختمان استفاده میکنند.تنوع زیاد و امکانات زیاد از مواد با عملکرد بالا الهام بخش طراحان نمای خارجی است.