Attachment: شیشه-های-سقفی-جام-تراس

Attachment: شیشه-های-سقفی-جام-تراس

جام تراس شیشه-های-سقفی-جام-تراس

از سقف های شیشه ای در آلاچیق ها بالکن های شیشه ای تراس ها رستوران و سالن های همایش میتوان استفاده کرد و به دلیل استفاده های متعدد دارای تنوع بالایی میباشد شرکت فنی و مهندسی جام تراس ارائه دهنده انواع مختلف سقف های شیشه ای میباشد.