Attachment: saghf-shishe

Attachment: saghf-shishe

سقف متحرک شیشه ای جام تراس

سقف های شیشه ای ساختاری زیبا از شیشه به جای مصالح رایج سقف ساختمان میباشد انواع سازه های متحرک و سیستم ریلی شیشه ای این محصول بوسیله سیستم متحرک و موتور مخصوص خود جوابگوی شما در چهار فصل سال میباشد .