Attachment: ۱

Attachment: ۱

شیشه ثابت جام تراس

این نوعی پنجره ها به شکل های مختلف هندسی بوده و نمیتوانند باز و بسته شوند اما میتوان آن ها را با انواع پنجره هایی که قابلیت باز و بسته شدن دارند تلفیق کرد این نوع پنجره ها بیشترین مقدار نور و منظره بیرون را به داخل هدایت میکنند و کمترین مقدار حرارت را در زمستان به بیرون انتقال میدهند.