Attachment: ۲۰۰۷

Attachment: ۲۰۰۷

جام تراس 2007

شرکت جام تراس با برداشتن گام های استوار در جهت توسعه و در راستای ارائه خدمات بهتر و گسترده تر اقدام به عرضه و ارائه یراق آلات سیستم بالکنی نموده است این یراق آلات در برابر سائیدگی و زنگ زدگی مقاوم بوده ودر نتیجه عمر مفید در و پنجره های ما را افزایش میدهد .