Attachment: سقف پلی کربنات

Attachment: سقف پلی کربنات

جام تراس سقف پلی کربنات

سقف پلی کربنات از جمله سقف های ثابت می باشد، پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. بطوریکه در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگیری کرده و در زمستان مانــــع خروج و هـدر رفتن گرمــــــای داخـل می شوند. همچنین عایق مناسبی در برابر نزولات جوی است.