Attachment: پارتیشن شیشه ای

Attachment: پارتیشن شیشه ای

جام تراس پارتیشن شیشه ای

با توجه به نیاز ما از جدا کردن فضا و استفاده از پارتیشن می توان مناسب ترین پارتیشن را بر حسب نیاز انتخاب کرد.
در برخی فضاها بنا بر حساس بودن فیلد کاری ما به دنبال داشتن فضایی با حداکثر امنیت و استقلال هستیم نظیر اتاق کنفرانس مدیریت و یا سالن آموزش که به همین علت ما به دنبال پارتیشنی هستیم که بتواند بالا ترین امکانات امنیتی از لحاظ بصری و شنوایی را برای ما فراهم سازد که در این صورت مناسب ترین مدل پارتیشن دو جداره میباشد . پارتیشن دو جداره بالاترین درجه ی آگوستیکی را داراست و از لحاظ بصری نیز با استفاده از کرکره های میانی به طور دلخواه هر زمان میتوانیم با بستن کرکره در حالت بسته نیز استقلال کامل ایجاد شود ولی در مواردی که می خواهیم فضا را به صورت باز داشته باشیم میتوانیم از پارتیشن دو جداره شیشه ای تمام قد استفاده نماییم.