Attachment: ۹

Attachment: ۹

جام تراس 9

شیشه های کشویی برای تمامی فضاهای باز از قبیل ورودی نمایشگاه ها گلخانه بالکن پوشش دور استخر و رستوران قابل استفاده میباشد استفاده از این شیشه ها علاوه برزیباتر کردن نمای ساختمان مانع از نفوذ گرد وخاک و آب باران میشود .