Attachment: بنر-مجموعه-تصاویر-شیشه-تجاری-جام-تراس-۱۸۰۰-۴۵۰

Attachment: بنر-مجموعه-تصاویر-شیشه-تجاری-جام-تراس-۱۸۰۰-۴۵۰

جام تراس بنر-مجموعه-تصاویر-شیشه-تجاری-جام-تراس-1800-450

شیشه های تجاری مناسب برای اماکن تجاری پاساژها فروشگاه های زنجیره ای و … مناسب میباشد و انواع آن در شرکت مهندسی جام تراس قابل عرضه میباشد .