Attachment: تصویر ویدیوی ایمنی بالکن شیشه ای

Attachment: تصویر ویدیوی ایمنی بالکن شیشه ای

بالکن شیشه ای شرکت فنی مهندسی جام تراس

بالکن های شیشه ای جام تراس جهت زیبایی بخشی به نما و همچنین جلوگیری از ورود آلودگی کاربرد دارند و از استحکام بالایی برخوردار میباشد .