Attachment: سیستم-های-شیشه-ثابت

Attachment: سیستم-های-شیشه-ثابت

شیشه ثابت جام تراس

شیشه های ثابت جام تراس دارای تنوع در طرح و اندازه مناسب برای استفاده در ساختمان هایی که از نمای شیشه ای استفاده میکنند . استفاده از شیشه های ثابت تاثیر بسزایی در زیبایی نمای ساختمان دارد .