Attachment: ۱-۲

Attachment: ۱-۲

جام تراس 1-2

پلی کربنات جهت سقف با رنگ های متنوع و حداکثر استفاده ار نور طبیعی ورق های پلی کربنات دارای شفافیت نور به میزان ۹۰ درصد حتی بعد از گذشت سال ها میباشد این محصول دارای مقاومت بسیار در برابر ضربه و مناسب برای هر گونه آب و هوایی میباشد .