Attachment: سقف-متحرک-پلی-کربنات

Attachment: سقف-متحرک-پلی-کربنات

جام تراس سقف-متحرک-پلی-کربنات

جام تراس ارائه دهنده سقف های متحرک پلی کربنات میباشد کاربرد این سقف ها در هتل ها رستوران ها سالن های گرد همایی و رستوران های ساحلی میباشد.