Attachment: سقف-متحرک-پارچه-پی-وی-سی

Attachment: سقف-متحرک-پارچه-پی-وی-سی

جام تراس سقف-متحرک-پارچه-پی-وی-سی

سقف های متحرک پارچه پی وی سی دارای استقامت بالایی است و درهتل ها رستوران ها و مجمو عه های ویلایی کاربرد دارد ودر شرکت جام تراس قابل عرضه میباشد .