Attachment: سقف-متحرک-پارچه-ای

Attachment: سقف-متحرک-پارچه-ای

جام تراس سقف-متحرک-پارچه-ای

جام تراس سقف های متحرک پارچه ای را در ابعاد مورد دلخواه مشتری عرضه مینماید این سقف های پارچه ای در پروژه های هتل رستوران و… کاربرد دارد با واحد فروش ما در تماس باشید.