Attachment: ۱

Attachment: ۱

سقف رولینگ متحرک جام تراس

این سیستم با قابلیت باز و بسته شدن بصورت عمودی و کشویی منحصر بفرد بوده وآب بند بودن سقف رولینگ امکان استفاده از فضای زیر سقف را در چهار فصل امکانپذیر مینماید پانل های آلومینیومی در این سیستم برای ایجادحالت سایه روشن حول محور خود میچرخند که فضاسازی زیبایی از نور و سایه را فراهم می آورند این سقف تنها سقف متحرک آلومینیومی با قابلیت تاشو میباشد .