Attachment: سقف-شیشه-ای-متحرک

Attachment: سقف-شیشه-ای-متحرک

سقف شیشه ای متحرک جام تراس

سقف های شیشه ای ساختاری زیبا از شیشه بجای مصالح رایج سقف ساختمان میباشد و کاملا سازگار با محیط زیست میباشد .