Attachment: سقف-شیشه-ای-متحرک

Attachment: سقف-شیشه-ای-متحرک

جام تراس سقف-شیشه-ای-متحرک

سقف های شیشه ای ساختاری زیبا از شیشه بجای مصالح رایج سقف ساختمان میباشد و کاملا سازگار با محیط زیست میباشد این محصول یه بوسیله سیستم متحرک و موتورمخصوص خود جوابگوی شما در چهار فصل میباشد .