• سقف ثابت پلی کربنات شرکت مهندسی جام تراس
    سقف ثابت پلی کربنات
    پلي کربنات جايگزين مناسب براي شيشه

سقف ثابت پلی کربنات

سقف پلی کربنات از جمله سقف های ثابت می باشد، پلی کربنات جایگزین مناسبی  برای  شیشه بوده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. بطوریکه  در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگیری کرده و در زمستان مانــــع خروج و هـدر رفتن گرمــــــای داخـل می شوند. همچنین عایق مناسبی  در برابر نزولات جوی است.

ثبت درخواست

مطالب مرتبط با سقف ثابت پلی کربنات