مکان : ستاگایا، توکیو، ژاپن

معمارها: Takaharu+Yui Tezuka, Masahiro Ikeda, Makoto Takei

طراحی سازه : Ove Arup & Partners Japan Limited

اسکلت : فولاد

نورپردازی : Masahide Kakudate (Masahide Kakudate Lighting Architect & Associates, Inc.)

نوع کاربری : مسکونی

زمان طراحی : ۲۰۰۰٫۴-۲۰۰۰٫۱۲http://www.archdaily.com/16528/wall-less-house-tezuka-architects

سال ساخت : 

به نقل از معمار. کل بنا به کمک یک هسته مرکزی و یک جفت ستون بسیار نازک حمایت میشود. فقدان دیوار در طبقه ی همکف فضای قابل استفاده ی این طبقه را به شکل ۳۶۰ درجه به کل محیط باغ بیرونی گسترش میدهد