Attachment: بنر شیشه کشویی داخلی

Attachment: بنر شیشه کشویی داخلی

جام تراس بنر شیشه کشویی داخلی

شیشه های کشویی داخلی برای حفاظت و جلوگیری از ورود آلودکی به ساختمان میگردد این شیشه ها در ابعاد و اندازه های مختلف در شرکت مهندسی جام تراس عرضه میگردد.