Attachment: شیشه های تاشو

Attachment: شیشه های تاشو

جام تراس شیشه های تاشو

شیشه های تاشو با در کنار هم قرار گرفتن شیشه ها علاوه بر زیباتر کردن نمای ساختمان ها مانع از نفوذ هر گونه گرد و خاک آب باران و صدا میشود بدین ترتیب شما میتوانید در تابستان شیشه ها را در یک سمت به صورت آکاردئون جمع کرده ودر زمستان شیشه ها را ببندید .